Sign In   Register

תוכניתן.ית VB6

  לחברת תוכנה שמפתחת מערכת נדרש.ת

  תוכניתן.ית  VB6 מנוסה עם היכרות של בסיס הנתונים ORACLE. לתחזוקה של מערכת מורכבת לתחום הרפואי.

   

  נדרש:

  הכרות מעולה עם שפת VB6.

  יכולת כתיבת שאילתות מורכבות מול ORACLE DB.

  יצירת דוחות ותחזוקה שוטפת של המערכת לרבות הוספת פונקציונליות

   

  מקום העבודה: הרצליה 

   

  עבודה במשרה מלאה לתקופה מוגבלת.  יתכן המשך כתלות בתוצאות.