Accessibility Tools

קריירה 45+: הרגע שהבנתי שאחורה אני לא חוזר - לצפייה מיידית

1 minute reading time (168 words)
קריירה 45+: הרגע שהבנתי שאחורה אני לא חוזר - לצפייה מיידית
אחת הנקודות הלא פשוטות בתהליך חיפוש תעסוקה 45+ הוא הרגע שבו אנחנו מבינים שלמקום שבו היינו - כבר לא נחזור.
אחת הנקודות הלא פשוטות בתהליך חיפוש תעסוקה 45+ הוא הרגע

שבו אנחנו מבינים שלמקום שבו היינו - כבר לא נחזור.

זה לא רגע פשוט כי זה בעצם הרגע שבו אנחנו מגלים שבלי להתכוון הגיע

הרגע לוותר על מה שהיה. על מה שאהבנו. על מה שאנחנו מכירים. על מה

שאנחנו רגילים. על המוכר והבטוח.

לא בהכרח בחרנו להיות במקום הזה. נקלענו אליו בלי לבחור.

ועכשיו השאלה הגדולה היא לאן הולכים מפה ואיך אפשר להתנהל מהמקום הזה.

אנחנו פוגשים את המקום הזה פעם אחר פעם אצל "אפורי שיער" כי עולם התעסוקה השתנה.

המשרות השתנו. הצרכים של החברות השתנו. ההזדמנויות נראות אחרת.

מי שמתעקש לחזור אחורה בזמן, יגלה שהטכנולוגיה לחזרה בזמן עדיין בפיתוח.

ולכן, הרגע הזה שבו אנחנו מבינים שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, הוא רגע מכונן.

אנחנו מדברים על הרגע הזה, מה אפשר לעשות, מה כדאי ואיך להתקדם מפה.


לצפייה מיידית בהרצאה, נא להשאיר פרטים.

 {div}

{/div}

צפייה מהנה.

 


Report

Related Posts

 

Landing - - cv2profile - Menu - Canvas