Accessibility Tools

תנאי השימוש באתר

חברת מועדון אפורי-השיער בע"מ (חל"ץ)

תנאי השימוש באתר

מסמך מכוון לתקנון האתר

תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתרי מועדון אפורי-השיער (GHC) המופעלים על ידי חברת מועדון אפורי-השיער  בע"מ (חל"ץ) (להלן: "החברה") הכוללים את האתרים הבאים: אתר התדמית והרישום, אתר המועדון, על כל אתרי המשנה שלהם (להלן: "אתרי החברה").

תקנון האתר מגדיר את תנאי השימוש המחייבים כל משתמש.

מדיניות תשלומים והחזרים - מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

אישור לעשות ‏שימוש בקובצי Cookie‏.

הסכמה וקבלת התנאים בתקנון האתר מאפשרים שימוש באתר ושרותיו.

 

 

Report

Landing - - cv2profile - Menu - Canvas