Accessibility Tools

כוח הקבוצה

2 minutes reading time (381 words)
placeholder-image Gray Haired Club - הבלוג - כוח הקבוצה

נאמר על יד חז"ל " דאגה בלב איש ישיחנה" - כלומר יש להסיח את הדעת מהדאגות, ויש להסיחן מהלב. דאגות כשהן נמצאות בלב גורמות לנזק לאדם, ולכן יש לדאוג להסירן מהלב . כיצד? על ידי שיחה. השיחה מעבירה את הדאגות מהלב אל המוח, ושם הן לא מזיקות, אלא גורמות לפעילות אפקטיבית לפתירתן.

בכדי לקיים שיחה צריך להיות אדם נוסף (לפחות אחד) שיקשיב. בשיחה פורק הדואג את הדאגה מהלב וכן יש אפשרות ריאלית ביותר, כי השיחה תוליד פיתרון לבעיה המדאיגה,וכך תוסח הדאגה לגמרה מהאדם. 
 
לפני מספר ימים קמו משפחות הנערים,שנחטפו ונרצחו,מהשיבעה. השיבעה מכנסת את האבלים יחד , ורותמת את כוח הקבוצה לעזרת היחיד, המתמודד עם הנורא מכל – אובדן של אדם יקר. 
 
במהלך שמונה עשר הימים – מאז נודע דבר החטיפה ועד מציאת הגופות – נוכח עם ישראל כולו בעוצמה של הביחד,בכוחה של האנרגיה החיובית של עם מאוחד,השם למטרה לפתור מצוקה של שלושה מבניו. 
במשך שמונה עשר ימים המשפחות המודאגות לא נחו, והמשיכו להציף את דאגתם. הם התעקשו לקבל אוזן קשבת. המשפחות חשו כי רק בשיחה על הבעיה ,עם כל גורם אפשרי,יגעו לפיתרון, וזה אכן בא.
הנערים נמצאו – לצערינו ללא רוח חיים- בזכות שיתוף פעולה מדהים של הצבא והאזרחים. אזרחים אשר הקשיבו והבינו שהם יכולים לעזור. עם ישראל הקשיב למשפחות וחבר אליהן. המשפחות עצמן חברו יחד, והחלו לפעול יחד. הדאגה עברה למוח ובזכות כך הצליחו המשפחות לשרוד את הימים הנוראים של חוסר הוודאות.
 
אנו נמצאים בדור של מיילים, אס אם אסים, וואטץ אפים, אינסטגרמים ועוד מיני המצאות המונעות מאיתנו את ההקשבה,ובכך את השיחה. זהו עולם דומם של מילים כתובות, המנתק את המילים מהטונציה ומהמרווחים בין המילים . הדור, שזהו עולמו, לא יודע להקשיב. הוא לא מסוגל להבחין במילים של אבא מודאג, המכיר את בנו ויודע שאין מצב שהבן יחליט על דעת עצמו להעלם עם חבר, מבלי להודיע.
"
דאגה בלב איש – ישיחנה" כוח הקבוצה בא לידי ביטוי רק אם מתנהלת בין חבריה שיחה. 
מועדון אפורי השיער שאנו מקימים יחד, הוא מקום להסחת דאגות עבור חבריו ועבור האנשים הסובבים אותם. כל חבר מועדון מביא למועדון את עוצמותיו ודאגותיו, כל חבר מועדון הינו אוזן קשבת, של אדם בעל ניסיון וידע עצום. כל דאגה, קטנה כגדולה, שתתורגם למילים תפגוש אנשים מקשיבים ותמצא את פתרונה. – זהו כוח הקבוצה שלנו אפורי השיער.
 
שלכם,
סיסי לוי
 


Report

Related Posts

 
test