Accessibility Tools

יום הכיפורים - חג האהבה

1 minute reading time (244 words)
placeholder-image Gray Haired Club - הבלוג - יום הכיפורים - חג האהבה

יום הכיפורים – חג האהבה

במרכזו של יום הכיפורים עומדים שני דברים: הכפרה מצד אחד והסליחה מצד שני המתרחשים באופן הדדי ויוצרים את הפיוס. האפשרות לכפר על הטעויות (פוגעניות ככל שיהיו) ולהגיע למצב של סליחה ופיוס, באה מאהבה.

לאחר ראש השנה - יום הדין , מגיע יום הכיפורים שבא מאהבה. ברגע שהאהבה נכנסת לתמונה הכל משתנה- שערי שמיים נפתחים התפילה נשמעת התשובה מתקבלת והצדקה מוערכת ובכוחם להעביר את רוע הגזירה. יום הכיפורים מזכיר לכולנו כי באנו מאהבה, אהבה רוחנית שאינה תלויה בדבר. אותה אהבה שסממניה הבולטים היא היכולת לאפשר כפרה , סליחה ופיוס.

כדי להגיע לאהבה הטהורה העוטפת את יום הכיפורים עלינו להתנקות ולהתחבר לרוח- אנו לובשים לבן ,צבע המסמל טהרה וגם צבע נייטרלי המנתק אותך ממעמדך החומרי. הצום מנתק אותך מצורכך החומריים ומאפשר לגוף להתנקות מהניספחים הרעלניים של החומר. ההתרכזות היא בנשמה – באהבה השוטפת בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך.

זוגות רבים בוודאי נוצרים בליבם את ריגעי האושר העילאיים של הפיוס. רגעים אילו בהם נתנו לאהבה לנצח וחשו את החיבור המרומם של האיחוד הרוחני.

לפיכך הסעודה המפסקת לפני צום יום הכיפורים הינה סעודה חגיגית במיוחד ונוהגים להדר בסעודה זו במאכלים משובחים כיאה לסעודה המקדימה למעמד הפיוס.

מעמד הפיוס הוא רוחני במהותו ונוצר בתוכו אנרגיה גרעינית האמורה לשמש אותנו כל השנה ולהזכיר "יש בנו אהבה והיא תנצח".

 אמר שלמה המלך בספר משלי - "על כל פשעים תכסה אהבה". כשיש אהבה ומכירים בפשעים ניתן להתגבר ולכסותם ולהמשיך קדימה באנרגיות חיוביות.

ואסיים בדיברי החיפושיות " ALL WE NEED IS LOVE"

בברכת פיוס מוצלח וגמר חתימה טובה


Report

Related Posts

 
test