Accessibility Tools

איך בוחרים יעד

2 minutes reading time (304 words)
placeholder-image Gray Haired Club - הבלוג - איך בוחרים יעד

יעדים הם הדבר האסטרטגי החשוב ביותר בחיים. בלי הגדרת יעדים אין מצב שנגיע להצלחה. יעד הוא תמרור,  מגדלור. הוא מאפשר לנו לדעת כיצד לתכנן את המסלול להצלחה. אז מתחילים?תחילה בוחנים את המצב הקיים כרגע. מנתחים אותו ומניחים את הנתונים על השולחן. מה השגתי מה אני עושה בחיי, מקצועית חברתית, משפחתית או כל תחום אחר שכרגע נמצא על שולחן הניתוחים. מרגע שהצלחתי להציב את כל הנתונים אני אוסף אותם ושואל את עצמי האם זה המקום שבו אני רוצה לפעול והאם המצב הקיים עונה על האתגרים שאני הצבתי לעצמי. האם למשל מקום העבודה עונה על צרכי? האם מסגרת החברים שלי היא המסגרת הנכונה וכך הלאה. למשל: מסגרת החברים של אדם מלמדת אותו היכן הוא נמצא. חברים יכולים וצריכים להיות הפלטפורמה למשוב על ההתנהלות ההתנהגותית של אדם. כדי לזכות במשוב הזה אדם חייב לשמור על מסגרת החברים ולטפח אותה. אין שום סיכוי לזכות במשוב אם אינך מפתח את קשרי החברים. חברים הם אנשים חיים שצריך לטפח, ולאתגר. הם יכולים להיות מסגרת בילוי, הם יכולים להיות מערך סוציאלי וסיוע. הם יכולים להיות מערך ייעוץ מצויין. את כל המטרות האלה שמערך חברתי יכול וצריך לספר אפשר להשיג באמצעות טיפוח מתמשך של המסגרת החברתית שכל אחד בוחר לעצמו. הטיפוח נחוץ כי אדם בלי משוב הוא אדם נובל אדם מת. כדי לשמור על החיות אדם חייב לדבר עם סביבתו ולהחליף מסרים. כל זאת ייעשה באמצעות טיפוח הקשרים החברתיים. ראוי שכל אחד מאיתנו יבין שהיציבות בחיים מצויה במסגרת החברתית. הטכנולוגיה הורגת אותנו כי ה יא מתקדמת במהירות מדהימה ומציבה אותנו פעמים רבות בעמדת הפרימיטיבי שכבר לא ממש עוקב ומבין את ממדי ההתפחויות. המארג החברתי יציב יחסית אבל כדי להיות חלק ממנו צריך לתרום ליציבותו, לפיתוחו ולשימון שלו. אם תחליטו שאחת לזמן קצוב כמו שלושה או ארבעה ימים תדעו לטפח את החברות הזו תגלו עוצמה עוטפת אתכם ואתכן. המארגהחברתי חיוני לטיפוח חיי היום יום במשפחה, במקום העבודה ולא רק במקומות הבילוי השונים. 


Report

Related Posts

 
test