Accessibility Tools

רק דיבורים?

2 minutes reading time (418 words)
placeholder-image Gray Haired Club - הבלוג - רק דיבורים?

רק דיבורים?

 

מניסיוני האישי בחיים ובעבודה חשוב לי להגיד שקשרים ויחסים הם התמצית והממריץ ונטבח משמעותי בדרך להצלחה. גם את העיסוק הזה במועדון אפורי השיער מצאתי באמצעות נטוורקינג חבר ילדות סיפר לי שיש קבוצה. והשאר היסטוריה. ההגדרה הכי מתאימה ליצירת מערכות קשרים ונטוורקינג בהקשר של חיפוש עבודה היא – המינוף של הקשרים. הוכח מחקרית שמציאת עבודה בדרך זו יעילה יותר משליחת קורות חיים באמצעות אתרים ממוחשבים.

עבודה עם אנשים ממעגלים שונים בחיים ובאמצעותם מגדילה את ההזדמנויות התעסוקתיות הרלוונטיות בתהליך של מציאת עבודה ומקצרת את זמן החיפוש.

אנשי הקשר והקשרים האקראיים שאתם יוזמים בבואכם למועדון היא אוצר עלום וגלום ומשאב משמעותי למציאת הזדמנויות לעבודה.
על האינטליגנציה הקבוצתית. שהיא מיכלול הידע הקשרים והקישורים הנמצאים בקבוצה נכתב הרבה בתקופתנו. הידע והאפשרויות הגלומות במועדון הם מקפצה לתפקיד הבא בעיקר כשבקרבנו אנשים ונציגי חברות שיש להם מה להציע. מעבר למה שיש לכל חבר בנטוורקינג להציע לחבריו מבחינת קשרים ויחסים שכל אחד צבר בדרכו.
האנשים אותם אתם מכירים או הרשומים בספר הטלפונים שלך שייכים למעגל נטוורקינג ראשון.

המטרה שלנו היא לפרוץ קדימה ולהתרחב. להגיע למעגל נטוורקינג שני – שלישי ורביעי באמצעות הפניות במטרה להגיע למעגלים המרוחקים יותר. זוהי דרך נהדרת להיחשף לעוד מידע, לעוד אנשים ולייצר עוד הזדמנויות תעסוקה.

המטרה הראשונית שלך הינה להפיץ את היותך מחפש עבודה ולציין תפקידים אפשריים שבהם אתה מעוניין. מתוך נטיות הלב והניסיון האישי שלך. אך המטרה החשובה היא לבחון כיצד אנשים בקבוצה יכולים לעזור לך- האם יכולים לעזור לך באופן אישי? האם יכולים להפנות אותך לאנשים שיכולים לעזור לך? האם הם יכולים לשתף אתך פעולה בדרך אחרת? המיומנות של ניהול שיחה "סתמית" מתוך סקרנות ורצון להרחיב את מעגל ההיכרויות וההזדמנויות. היא משמעותית למחפשי- עבודה ביצירת נטוורקינג יעיל.

המועדון שלנו שם לו כמטרה לעזור זה לזה למצוא מקומות עבודה ופרנסה. אנשים השייכים לאותו סטטוס ולאותה בעיה ומטרה באים לעזור זה לזה ולהרחיב את מצאי האפשרויות של כל משתתף.

social NW GHC

המוצר העיקרי שהאדם מייצר במהלך חייו הוא יחסים וקשרים. והשתתפות בנטוורקינג שלנו ובכלל היא דרך נוספת לייצר יחסים וקשרים למציאת עבודה. העזרה יכולה להיות חשיבה משותפת, מתן עצות, כיווני חשיבה או עשיה חדשים, קישור בינך ובין אנשים וארגונים, או כל עזרה ומידע שעשוי לקדם אותך במציאת עבודה.

אין ספק שלמצוא עבודה זו עבודה, השתתפות ויצירת נטוורקינג מקלה על הקושי. מטרה חשובה היא כמגיעים לנטוורקינג היא לדעת עם מה אתם שואפים לצאת ממנו. בכך מגדילים את הסיכויים

למצוא עבודה בעזרת הקשרים שיוצרים. וזוהי השיטה והדרך בעלי הסיכוי הגבוה ביותר למציאת עבודה מכל הדרכים האחרות.
בעידן ה-realtime לא צריך לנמק עד כמה יצירת קשרים אישיים ואנושיים וחשיפה לקהל אוהד בעל מטרות משותפות משתלמת ואפקטיבית.

רותי וייס- CCIL, MA
מומחית לבחירת ובניית קריירה.


Report

Related Posts

 
test