Accessibility Tools

ניהול השיווק ליזמים

1 minute reading time (110 words)
ניהול השיווק ליזמים

כל יזם אוהב את המיזם שהוא מעורב בו.

אי-אפשר לעשות צעד אחד אם אין בך את התשוקה הזו כי זה מה שסוחף אנשים להצטרף אליך.

כל זה מצריך בחינה מחדש כשבאים לפגוש את המשקיע, אלה "השופטים" שצריכים לקבל החלטה אם להוציא כסף טוב שעבדו עליו קשה ולתת אותו לך, בכדי לקדם את הרעיון שלך !!!

למשקיע צריכה להיות סיבה ממש טובה כדי לעשות את הפעולה הזו.

לעמוס יש "תפילת פרידה" מיוחדת מסכום שהוא מתחייב לו לאחר ביצוע השקעה ביזמים ...

אז בשבילך הוא העלה על הכתב את הנקודות החשובות במיוחד שבוחן משקיע, כל משקיע, כשהוא פוגש אותך.

בהצלחה 

 


Report

Related Posts

 

Landing - - cv2profile - Menu - Canvas