Accessibility Tools

לצאת לפנסיה בצורה מכובדת

2 minutes reading time (324 words)
placeholder-image Gray Haired Club - הבלוג - לצאת לפנסיה בצורה מכובדת

יציאה לפנסיה היא אירוע מכונן. אנו יודעים שהוא עתיד להופיע ואנחנו לא תמיד מוכנים אליו. אין ספק שהיום ברור לכל שאנשים בני ששים ושבע היוצאים לפרק הפנסיה יכולים לתרום רבות לחברה. הם חיוניים, בעלי ידע ורצון לתרום לחברה ולכלכלה. כמו כן הם לא תמיד מתקבלים בקורת רוח בבית. הם מחבלים באיזונים שנוצרו בהיעדרם ארוכת השנים בבית. על כל זאת איני רוצה להרחיב את הדיבור. עם זה יש מידה של משבר כאשר עובד נתקל בתלוש הגמלה שהוא מקבל בתום שלושים וחמש שנות עבודה ובמקרים רבים אף יותר. חייבים לומר שיש לכלכל את צעדינו בקפידה. אנשים רבים לא מתכוננים ליום הפרישה וגם לא מחשבים את התקציב העתידי. חייבים לציין כי משפחה בגיל הפרישה היא בעלת הוצאות רבות והרצון לקיים חיים תוססים הכוללים קניות, נסיעות לחוץ לארץ או לבתי מלון, לצד הרצון לסייע לנכדים ולילדים גורמת להוצאות כבדות משקל. אז מה עושים ואיך מתנהלים ברגע היציאה לגמלאות. 

אנשים שהצליחו לחסוך בקרנות שונות כספים רבים עד חצי מיליון שקלים וזקוקים לתוספת לגמלה המצומקת שהם ניזונים ממנה יכולים וצריכים להשתמש באותם כספים שחסכו. כיום תכניות החיסכון הן חסרות ערך. הריבית נמוכה להחריד ואין טעם להמשיך לחסוך. יש מקום להשתמש בכספים האלה אך בתבונה. הפקדתם בקופת גמל יש תבונה של ממש. כיום חברות גמל שונות מוכנות לאפשר ללקוח לצבור רווחים בקופה ולצד זה לאפשר ללקוח למשוך סכום קבוע של כחצי אחוז בחודש. במצב זה אנו גורעים כל שנה כשישה אחוזים מסכום החיסכון. ידוע שקופות מצליחות להשיג רווחים של כשישה אחוזים כולל האינפלציה. בצורה זו אין ספק הכסף נשחק אבל אנו נשאר עם הסכום הנומינלי שמאפשר לנו להמשיך ולהתקיים בצורה מכובדת. נכון ואין ספק שילדינו עם מותינו ירשו מאיתנו פחות. ערך הכסף יורד,, אך איכות חיינו עולה וזה חשוב לילדינו ולנכדינו לא פחות. 

לא כל גמלאי יכול ורוצה להמשיך לעבודה אך מגיעה לו האפשרות לנהל חיי תוכן מלאים ומספקים ובצורה הזאת אפשר להגשים את החיים בגיל השלישי בצורה המיטבית. לאלה מבינינו שרוצים ויכולים להמשיך ולתרום ומכאן גם לקצור פירות נקדיש את המאמר הבא מה עושים עם יציאתך לגמלאות. 


Report

Related Posts

 

Landing - - cv2profile - Menu - Canvas