Accessibility Tools

Kehila

מועדון אפורי שיער הוא הקהילת המומחים הגדולה של בני 45+. בתוך כל השינוי הגדול הזה שקורה עכשיו בשוק העבודה. הדרך שלנו לתת יתרון לכולנו היא

דרך היחודית שלנו - דרך הביחד.

אם תחשבו על זה מתרכזים אצל בני הגיל שלנו הידע הניסיון הקשרים והמשאבים. ביחד אנחנו יכולים לחבר כל אחד לכל אחד. ביחד אנחנו יכולים להציע שירותים ברמות הגבוהות ביותר.

כי הכוח שלנו, היכולת להשיג, כל אחת ואחד,

את המטרות האישיות, סביר שיתגשם אם יסייעו, אם נסייע לאחרים.

ואם נסתכל רק על עצמנו כנראה שנחמיץ הזדמנות ..

האחריות שלנו לקהילה, האחריות הבין-דורית לצעירים ומבוגרים מאיתנו,
כנראה תוכל לייצר תועלות רבות.

Landing - - cv2profile - Menu - Canvas