Accessibility Tools

מקפצה

1 minute reading time (208 words)
placeholder-image Gray Haired Club - הבלוג - מקפצה

אנשים רבים בונים את הדימוי העצמי שלהם כאשר פקטור מרכזי ולעיתים בלעדי הוא ההצלחה במשימת העבודה והקריירה

כאשר חלים שינויים בתחום זה, שינויים כמו: הפחתת השכר, שינוי תפקיד לתפקיד זוטר יותר, צמצום מישרה, או פיטורין

נפגעת פעמים רבות תחושת הערך.

 

מאחר והאדם ביסודו הוא יצור חברתי. ותחושת השייכות היא החמצן הרוחני שלנו. חשיבות גדולה ניתנת במצבים אלו

ליצירת קבוצות שייכות התואמות את המצב החדש. במצב זה מומלץ לגייס את הגורמים התומכים מקרב המשפחה, פניה

לגורמים מקצועיים מתחום האימון לבניית קריירה והתערות בקהילת הדומים. בקהילה של אנשים המחפשים את דרכם

המקצועית מחדש.

 

חשוב לציין שדימוי עצמי אינו מולד, הוא נרכש ומשתנה בהתאם למידע שאנו צוברים על העולם ועל עצמינו. ודווקא בתקופות

משבר ניתנת לכל אחד מאתנו ההזדמנות להתבוננות גילוי, לעדכון ושדרוג הדימוי העצמי ותחושת הערך. לצורך זה חשוב

מאוד להתערות בקבוצות של אנשים במצב דומה. הם יצרו עבור העובד בתקופה מעברית וקשה זו בסיס לתמיכה, השראה,

לשיקוף יכולות, ורשת טבעית ליצירת הזדמנויות תעסוקתיות.

 

חלק מהמטרות שלנו היא הפיכת המשבר להזדמנות.

קהילה חברתית המעניקה מעצם היותה תמיכה מקצועית,

העצמה וכיווני חשיבה וביצוע לאיתור הזדמנויות חדשות.

המפגש הקרוב יעסוק בתרגום העוצמות האישיות להכנסה, עבודה, כיווני חשיבה חדשים, וכל אלה הם חלק מתהליך עדכון

ושדרוג בדימוי העצמי, תחושת הערך ותחושת המועילות.

זוהי הזדמנות לעלות למקפצה .

רותי וייס –MA
מומחית להתאמת ובניית קריירה .


Report

Related Posts

 
test