1 minute reading time (57 words)

גלובס: הנשים נתקעו במרוץ לצמרת - מה הלאה?

גלובס: הנשים נתקעו במרוץ לצמרת - מה הלאה?
מאמר שמתפרסם בגלובס ב- 18/10/16 ומתאר מחקר עומק במגזר העסקי.  
נשים לא מצליחות לקבל את ההזדמנויות הראויות להן בפיסגת הניהול.  
 
אחרי שתקראי, תחזרי בבקשה ותרשמי בתגובות לכתבה, ה היית רוצה שיקרה.
 
ותמיד את מוזמנת למפגשים שלנו לבחון איך תמצאי את הדרך לעשייה והצלחה שלה את ראוייה.
 
הזהרו מתעשיית האשליות
החיים אחרי 60 - אפשר גם יזמות

Related Posts

 
test