Accessibility Tools

מה סיפרו לממשלה סביב השולחן העגול

1 minute reading time (141 words)
מה סיפרו לממשלה סביב השולחן העגול

נפגשנו עם גוף ממשלתי שעוסק בתעסוקה ומצב בני 45+ בראש סדר העדיפויות שלו.

הם ספרו על מפגש "שולחן עגול" שקיימו עם מעסיקים גדולים במשק בנושא התעסוקה שלנו.

2 נקודות מרכזיות העלו המעסיקים לשאלה - למה מבוגרים מתקשים להיקלט בארגונים שלהם?

הראשונה - אין התלהבות אין זיק בעיניים.

מכירים את המבט העייף הזה - ראיתי הכל שמעתי הכל?

אף מעביד לא יבחר ביודעין עובד שרק יבוא אליו לבצע עבודה ולקבל שכר;

המעביד רוצה שהעובד יתלהב מהחברה, מהתפקיד ומכל מה שהיא מציעה.

לכן - כאשר הבחירה היא בין עובד צעיר ומתלהב לבין מבוגר מנוסה ולא מתלהב - ברור מה יבחר המעסיק.

 לכן - תנו ביטוי של התלהבות ותשוקה לעשייה שלכם

למה? כי זה יעזור למי שקורא את קורות החיים שלכם

לראות את ההתלהבות, הנחישות והרצון שלכם למשרה שהציע

 ויתן סיבות טובות לזמן אתכם לראיון.

על הנקודה בשנייה בשיחה - במייל המשרות בשבוע הבא.


Report

Related Posts

 
test