Accessibility Tools

גלובס: הנשים נתקעו במרוץ לצמרת - מה הלאה?

1 minute reading time (57 words)
גלובס: הנשים נתקעו במרוץ לצמרת - מה הלאה?
מאמר שמתפרסם בגלובס ב- 18/10/16 ומתאר מחקר עומק במגזר העסקי.  
נשים לא מצליחות לקבל את ההזדמנויות הראויות להן בפיסגת הניהול.  
 
אחרי שתקראי, תחזרי בבקשה ותרשמי בתגובות לכתבה, ה היית רוצה שיקרה.
 
ותמיד את מוזמנת למפגשים שלנו לבחון איך תמצאי את הדרך לעשייה והצלחה שלה את ראוייה.
 

Report

Related Posts

 

Landing - - cv2profile - Menu - Canvas